SÜRDÜLEBİLİRLİK POLİTİKAMIZ

 

MEYDE BOUTİQUE&SUİTES olarak; Tüm çalışanlarımız ile birlikte misafir memnuniyetini her şeyin üzerinde tutmak hedefimizdir. Çevre bilinci ve sürdürülebilirlik çalışmalarımızın bizim iç müşterimiz olan personelimiz, misafirlerimiz, tedarikçiler ve yetkili merciilerle işbirliği yaparak çevrenin korunması, atıkların azaltılarak dünyanın tüketim ivmesine indirgemek, daha temiz bir çevre, daha az hava kirliliği ve sağlıklı nesiller için daha temiz bir çevre bırakmaya özen gösterir, süreçlerimizde sürekli iyileşmeyi sağlamaktayız. MEYDE BOUTİQUE&SUİTES olarak; tüm ürün ve hizmet süreçlerinde yasal gerekliliklere uymaktadır.

 

Misafirlerimizin memnuniyeti her şeyden önce gelir. Tüm misafir şikâyetlerini takip etmek, şikâyetleri çözümlemek ve misafirlerimizi bu konuda bilgilendirerek krizi fırsata dönüştürmek öncelikli değerlerimizdir.

 

Sadece misafirlerimiz değil, çalışanlarımızı da memnun etmek ve eğitimlerle sürekli iyileştirme yapmaktayız. Çalışanlarımızın eğitimi, insan haklarının korunması ve din, dil, ırk gözetilmeden eşit haklardan faydalanması vazgeçilmez kuralımızdır.

 

MEYDE BOUTİQUE&SUİTES, enerji ve su kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak ve enerji –su verimliliği konusunda sürekli iyileştirmeyi ilke edinmiştir.

Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak çevre kirliliğini önlenmek ve doğayı korumak, atıklarımızın miktarını azaltmak, geri dönüşümü sağlamak veya zararsız hale getirmek ana hedeflerimizdendir. Atık su güvenli bir şekilde çevreye ve bölge halkına olumsuz bir etki yapmadan bertaraf edilmektedir.

 

Hijyen kurallarına uygun işlem yapmakta ve sürekli iyileştirme adına faaliyetler yapmak prensiplerimizdendir.

 

Satınalma Uygulamaları Yerel ekonomiye olan katkımızı desteklemekteyiz ve mümkün mertebe yerel esnaflalar çalışılmaktadır. Sürdürülebilir turizm için, daha az enerji, su, atık üreten, çevre dostu satınalma yaparız. Bu ilkeler ışığında ulusal ve uluslararası pazarda rekabet eden işletmemiz her zaman lider olabilmek için gereken kararlığı göstermekte, sürekli geliştirmekte ve kaynakları sağlamaktadır. Paydaşlarımız beklenti ve gereksinimlerini çok iyi tespit ederek, en uygun maliyet ile rakiplerimizden daha iyi hizmet vermek için çalışırız.

 

Engelli odamız maalesef mevcut değildir.

 

İŞLETME MÜDÜRÜ